Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Barlinku udziela dzieciom, młodzieży ich rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna związana jest w szczególności z:

- diagnozowaniem poziomu rozwoju oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży

- terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami dysfunkcyjnymi

- pomocą związana z wyborem kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej

- wspieraniem nauczycieli i wychowawców szkół, przedszkoli i placówek w planowaniu i realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno- zawodowym

- udzielaniam pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu i rozwijaniu u dzieci indywidualnych predyspozycji i uzdolnień

- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funcji rodziny

- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funcji szkoły, przedszkola i placówki

- profilaktykom uzależnień

- działalnością edukacyjną dotyczacą zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,

 

3. Zadania realizowane są poprzez:

- diagnozę

- konsultacje

- porady

- psychoedukację

- doradztwo zawodowe

- terapię

- interwencję w środowisku ucznia

- działania profilaktyczne

- działania informacyjne

 

4. Nadzór nad PP-P

Organem prowadzącym PP-P w Barlinku jest Rada Powiatu w Mysliborzu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

Liczba odsłon:3385
Treść wprowadził(a): Stachurska Ewelina, 2016-11-02 11:03:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-10-17 09:12:23